Výroba zásobníků

Výroba zásobníků sypkých hmot, zásobníků na hnojiva a podjezdových zásobníků na 35 a 50M³ 

Stavebnicový obilný zásobník je určen ke skladování obilí s vlhkostí do 15%.
Může být používán samostatně, nebo v sestavách navazujících na linku pro posklizňové úpravy zrna. Podjezdová varianta je určena k přímému plnění dopravních prostředků a lze ji využívat i jako vyrovnávací zásobník v technologických linkách při rozdílné výkonnosti  jednotlivých zařízení.
Stavebnicové provedení čtyřhranných zásobníků je výhodné v možnosti i sestavení skladovací kapacity podle potřeby uživatele a ve využití obestavěného prostoru. Maximální skladovací kapacita jednoho zásobníku je 50 m3. Snižováním počtu vodorovných nástaveb lze kapacitu snížit na 35 a 20 m3.

Plnění zásobníků se provádí dopravníky do středu zásobníků. Vyprazdňování se děje samospádem, vypouštěcím otvorem v jehlanové části zásobníků do dopravního prostředku (podjezdové provedení), nebo na horizontální dopravník (nepodjezdové provedení). Vyprazdňování se ovládá ručním hradítkem. Celý zásobník je vyroben z pozinkovaného materiálu. Součástí zásobníku jsou dvě obslužné plošiny s výstupním žebříkem k ovládání výpadu a k přístupu do zásobníku v horní části.

 
Vytvořili Louťáci.cz