Výroba zásobníků

Výroba zásobníků sypkých hmot, zásobníků na hnojiva a podjezdových zásobníků na 35 a 50M³ 

Stavebnicový obilní zásobník je určen ke skladování obilí s vlhkostí do 15%.
Může být používán samostatně nebo v sestavách navazujících na linku pro posklizňové úpravy zrna. Podjezdová varianta je určena k přímému plnění dopravních prostředků a lze ji využívat i jako vyrovnávací zásobník v technologických linkách při rozdílné výkonnosti  jednotlivých zařízení.
Stavebnicové provedení čtyřhranných zásobníků je výhodné v možnosti i sestavení skladovací kapacity podle potřeby uživatele a ve využití obestavěného prostoru. Maximální skladovací kapacita jednoho zásobníku je 50m3. Snižováním počtu vodorovných nástaveb lze kapacitu snížit na 35 a 20m3.

Plnění zásobníků se provádí dopravníky do středu zásobníků. Vyprazdňování se děje samospádem vypouštěcím otvorem v jehlanové části zásobníků do dopravního prostředku (podjezdové provedení) nebo na horizontální dopravník (nepodjezdové provedení). Vyprazdňování lze ovládat ručního hradítka. Celí zásobník je vyroben z pozinkovaného materiálu. Součástí zásobníku jsou dvě obslužné plošiny s výstupním žebříkem k ovládání výpadu a přístupu ke vstupnímu do zásobníku v horní části.

 
Vytvořili Louťáci.cz